Modelele de afișare digitală vor genera codul de eroare real, adică F01 etc, care corespunde software-ului EVO2.

Neonul On/Off împreună cu o combinație a celor cinci opțiuni de neon din stânga vor clipi dacă este detectată o defecțiune. Aceste coduri se citesc de la neonul de sus în jos.

F01

Lumina nr.4 Defecțiune triac motor

F02

Lumina nr.3 Motor blocat sau defecțiune triac

F03

Lumina nr.3+4 Defecțiune NTC

F04

Lumina nr.2 Presostat blocat pe gol

F05

Lumina nr.2+4 Presostat blocat la plin

F06

Lumina nr.2+3 Nu e disponibil

F07

Lumina nr.2+3+4 Releu de încălzire

F08

Lumina nr.1 Releu de încălzire

F09

Lumina nr.1+4 EEPROM sau eroare de configurare

F10

Lumina nr.1+3 Presostat nu detectează

F11

Lumina nr.1+3+4 Eroare la pompă sau la scurgere

F12

Lumina nr.1+2 Eroare de comunicare

F13

Lumina nr.1+2+4 Eroare NTC uscător sau motor ventilator

F14

Lumina nr.1+2+3 Eroare de încălzire uscător

F15

Lumina nr.1+2+3+4 Eroare releu uscător

F16

Lumina nr.-NA- Nefolosit

F17

Lumina nr.4 Încuietoare

F18

Lumina nr.3 Eroare de comunicare pentru placa de alimentare trifazată