Filtru hepa aspirator Bosch bg

  • 157,00 lei
TVA inclus livrare 25 ron

Doar 500 produse ramase

Bosch / Siemens HEPA filter. Geschikt voor o.a. Bosch BGS61842/01, BGS6PRO1/01, BGS62232/01, BGS61430/01, BGS61466/01, BGS614M1/01, BGS61832NL/01, BGS618M1/01, BGS6225AU/01, BGS6225GB/01, BGS6235GB/01, BGS62530/01, BGS62531/01, BGS6PRO2/01, BGS6SIL1/01, BGS6SIL1AU/01, BGS61430/02, BGS61430/03, BGS61430/04, BGS61430CH/02, BGS61430CH/03, BGS61430CH/04, BGS61431/02, BGS61431/03, BGS61431/04, BGS61438/02, BGS61438/03, BGS61438/04, BGS614M1/02, BGS614M1/03, BGS614M1/04, BGS61832NL/02, BGS61832NL/03, BGS61832NL/04, BGS61842/02, BGS62130IL/01, BGS62130IL/02, BGS62130IL/03, BGS62130IL/04, BGS62200/01, BGS62200/02, BGS62202/02, BGS62202/04, BGS6220AU/01, BGS6220AU/02, BGS6220AU/03, BGS6220AU/04, BGS6220GB/01, BGS62232/02, BGS62232/03, BGS62232/04, BGS6225AU/02, BGS6225AU/03, BGS62530/02, BGS62530/03, BGS62530/04, BGS62531/02, BGS62531IL/02, BGS62531IL/03, BGS62531IL/04, BGS6ALL/03, BGS6ALL/04, BGS6PRO2/03, BGS6PRO2/04, BGS6PRO3/03, BGS6PRO3/04, BGS6PRO4/04,,

Geschikt voor o.a. Siemens VSX6XTRM/01, VSX6XTRM/02, VSX6XTRM/03, VSX6XTRM/04, VSX6XTRM2/04


People who bought this product, also bought